อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งมอบของขวัญปีใหม่ และอวยพรปีใหม่ประชาชน พร้อมย้ำเตือนการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง ยังคงต้องพึงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำของขวัญปีใหม่ 2564 ส่งมอบความสุขผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ผู้รับมีสุขภาพดี ได้แก่ 1.ชุดเสริมภูมิสู้ภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 2.ชุดเสริมภูมิสู้ภัย ฝุ่น PM 2.5 พร้อมอวยพรปีใหม่ประชาชน และย้ำเตือนการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ รักษาระห่าง ยังเป็นสิ่ง ที่ต้องพึงปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะพบกับปัญหาจากการเลือกซื้อของขวัญหรือกระเช้าปีใหม่ เพื่อมอบให้กับ ผู้ที่เคารพรัก รวมถึงญาติสนิท กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแนะนำของขวัญปีใหม่หรือกระเช้าปีใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อส่งมอบความสุขให้ผู้รับมีสุขภาพดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งครอบครัว ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ปัญหา 2 ด้าน คือ 1.ชุดเสริมภูมิสู้ภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ว่ามีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ช่วยบรรเทาอาการหวัด แก้เจ็บคอ, ยาแก้ไอตรีผลา ช่วยขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ, ยาขิง บรรเทา อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย แก้คลื่นไส้ อาเจียน, ยามะระขี้นก ช่วยแก้ไข้ ลดน้ำตาลในเลือด และ 2.ชุดเสริมภูมิสู้ภัยฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีสมุนไพรที่ช่วยให้เยื่อบุทางเดินหายใจแข็งแรง และลดระดับสารพิษ ในร่างกาย ได้แก่ ยาขมิ้นชัน บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ป้องกันการทำลายของเซลล์ในระบบทางเดินหายใจ, ชาชงหญ้าดอกขาว ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ที่คั่งค้างในปอด, ชาชงรางจืด ถอนพิษเมาเบื่อ, ยาแก้ไอมะขามป้อม ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ช่วยลดผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ ซึ่งยาสมุนไพร ที่แนะนำข้างต้น เป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประชาชนสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาและ ร้านสะดวกซื้อ

สุดท้ายนี้ แพทย์หญิงอัมพร ขออวยพรปีใหม่ประชาชน เนื่องในวาระดิถีที่เป็นมงคลในครั้งนี้ ขออำนาจ คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทุกท่านเคารพนับถือ ได้ดลบันดาลพรให้ทุกคนพบกับปีใหม่ ที่สดใส ร่าเริง แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ประสบแต่สิ่งดีงามตลอดปีและตลอดไป และในวาระที่เป็นมงคลเช่นนี้ นอกเหนือจากการที่ทุกคนจะรวมพลังกันเอาชนะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และก้าวเข้าสู่ปี 2021 ที่แข็งแรง แข็งแรงยิ่ง ๆ ขึ้นไปแล้ว ขอย้ำเตือนทุก ๆ ท่าน ในเรื่องของการสวมหน้ากาก การล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงการรักษาระยะห่างเวลาที่ต้องติดต่อกันผู้คนนั้น ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องพึงปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ อย่าลืมว่า สมุนไพรไทยมีดีมากมาย ประชาชนไทยจะภาคภูมิใจในความเป็นไทย ถ้าสามารถรู้และเลือกใช้ สมุนไพรไทยให้ถูกต้น ถูกส่วน และถูกวิธี ในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันและดูแลร่างกายให้แข็งแรง

************* 1 มกราคม 2564 **********