รายงานสถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ ของการรถไฟฯ วันที่ 1 มกราคม 2564

วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟฯ รายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวานนี้ (31 ธันวาคม 2563) มีจำนวนทั้งสิ้น 50,414 คน

 

* แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 28,483 คน ผู้โดยสารขาเข้า 21,747 คน และผู้โดยสารขบวนรถเสริมพิเศษอีก 184 คน
* ทั้งนี้เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 15,081 คนรองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 14,420 คน สายเหนือ 13,546 คน และสายตะวันออก 7,367 คน

สำหรับบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในวันนี้ ช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขบวนรถระยะใกล้ เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บ้านภาชี ตะพานหิน สภาพการโดยสารไม่หนาแน่น ซึ่งการรถไฟฯ ประเมินว่าในวันนี้ จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศลดน้อยลง ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ คือจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 45,000 คน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4185679964780176/?d=n