วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2564  เชิญชวน ดาวน์โหลดฟรี !  E-book  ชุดพิเศษ  “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการสนับสนุนการใช้  Local  Content  ในระบบรางของไทย”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564  เชิญชวน ดาวน์โหลดฟรี !  E-book  ชุดพิเศษ  เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการสนับสนุนการใช้  Local  Content  ในระบบรางของไทย”  ขนาดไฟล์ 21.4 MB  จำนวน 136 โหลด

E-book  ชุดพิเศษนี้  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในด้านการทดสอบรับรองคุณภาพ ด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่ง ได้รวบรวมและเรียบเรียง  ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ทางด้าน  *โลจิสติกส์และการขนส่งของไทย *วว.กับการทดสอบยานยนต์ขนส่งและขนส่งทางราง  *เทคโนโลยีและการผลิตชิ้นส่วนงานทางราง   *เส้นทางระบบรางของไทยในปัจจุบันและอนาคตจะมีระยะทางกี่กิโลเมตร *และความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบรางของไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด E-book  “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการสนับสนุนการใช้  Local  Content  ในระบบรางของไทย” ได้ที่  https://www.tistr.or.th/download/eBooks/RTTC-logistics/

…………………………………