รายงานสถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ ของการรถไฟฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่่ 31ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟฯ รายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวานนี้ (30 ธันวาคม 2563) มีจำนวนทั้งสิ้น 54,501 คน

* แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 30,819 คน ผู้โดยสารขาเข้า 21,085 คน และผู้โดยสารขบวนรถเสริมพิเศษอีก 2,597 คน

* ทั้งนี้เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 17,428 คนรองลงมาคือ สายเหนือ 14,986 คน สายใต้ 14,604 คน และสายตะวันออก 7,483 คน

สำหรับบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขบวนรถระยะใกล้ เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บ้านภาชี ตะพานหิน สภาพการโดยสารไม่หนาแน่น ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในวันนี้ จำนวน 1 ขบวน ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กรุงเทพ-อุบลราชธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 22.00 ถึงเวลา 09.25 น. และเนื่องจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่มีการระบาดในพื้นที่หลายจังหวัด ทำให้มีผู้โดยสารเดินทางมาคืนตั๋วโดยสาร เพื่อยกเลิกการเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 เฉลี่ยร้อยละ 4.47% ซึ่งการรถไฟฯ ประเมินว่าในวันนี้ จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศลดน้อยลง ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ คือจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 50,000 คน

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ที่แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

…………………………………