สธ. ปลื้ม 17 ผลงานในสังกัด รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ 17 ผลงาน หน่วยงานในสังกัดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ยกระดับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

วันที่6 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562” ว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เป็นที่พึงพอใจ ซึ่งได้รับรางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการ (GOOD GOVERNANCE FOR BETTER LIFE) ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งผลงานสมัครรับรางวัลและผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 17 ผลงาน แบ่งเป็นสาขาบริการภาครัฐ จำนวน 16 ผลงาน สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ผลงาน รางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการ “ระดับดีเด่น” ได้แก่ โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ เรื่องนวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไต และโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่องโปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ รางวัลประเภทพัฒนาการบริการ “ระดับดีเด่น” ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง เรื่อง Smart ER โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพลับ เรื่องกลไกประชารัฐเชิงรุกบุกที่ก้นครัวลดโรคเรื้อรัง

นายแพทย์บุญชัยกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติทุกหน่วยงาน ทั้งที่ได้รับรางวัล 17 ผลงาน และหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอีก 44 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 61 ผลงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่มีความตั้งใจ เสียสละ มุ่งมั่นพัฒนางานให้มีคุณภาพ ประชาชนพึงพอใจ เกิดความภาคภูมิใจของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ขอให้พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น และขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมส่งผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

*******************************************