การรถไฟแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาคี จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจรถไฟ มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ และภาคเอกชน จับมือรณรงค์เพิ่มความปลอดภัยส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) “ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัย – มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน”

วันที่ 30 ธ.ค. 63) เวลา 13.30 น. สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัย – มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน” และ “รถไฟส่งความสุข เดินทางกลับบ้านปลอดภัย ด้วยวิถีใหม่นิวนอร์มอล” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายแพทย์แท้จริง ศิริพาณิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พล.ต.ต. อำนาจ ไตรพจน์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ร่วมเปิดกิจกรรม

นายศักดิ์สยามฯ เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2564 นอกจากการให้บริการประชาชนในการเดินทางได้อย่างสะดวกแล้ว ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญ กระทรวงคมนาคมจึงกำหนดมาตรการเพื่อเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินมาตรการเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทาง สำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวในการเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย

ในส่วนของการรถไฟฯ นายนิรุฒฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานรถไฟปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบการอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับกวดขันผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย และให้ขบวนรถออกจากสถานีต้นทางปลายทางตรงต่อเวลา ในส่วนของมาตรการของการรถไฟฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลการเดินทางของประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และมีขบวนรถไฟโดยสารได้อย่างเพียงพอ

นายนิรุฒฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของส่วนรวมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการ โดยได้ดำเนินมาตรการในด้านต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจดูแลรักษาความเรียบร้อยแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมกับตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานีรถไฟ ขบวนรถโดยสาร สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักผู้โดยสาร ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ตลอดจนให้ทำความสะอาดรอบใหญ่ หรือ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขาทุก ๆ 3 วัน นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ หากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ ศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198 หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4180525385295634/