ที่ปรึกษา รมว.ทส. ปล่อยแถวหน่วยงาน ทส. ตั้งจุดบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวหน่วยบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมทั้งได้มอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 300 ขวด และหน้ากากผ้าจำนวน 500 ชิ้น  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายยุทธพล กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการมอบของขวัญปีใหม่สำหรับพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564  จำนวนทั้งสิ้น 13 ของขวัญปีใหม่ สำหรับมอบให้กับประชาชน ได้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดทั้งปี 2564  โดยของขวัญปีใหม่ที่สำคัญชิ้นหนึ่ง คือ มอบหมายให้ หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในจังหวัดจัดตั้งจุดบริการประชาชน  ศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมทั้งจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลฯ บนถนนสายหลักและถนนสายรอง เป็น ตันนอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล และตั้งศูนย์บริการอากาศยานรับรองสถานการณ์ฉุกเฉิน  จุดบริการประชาชนดังกล่าว เกิดจากการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยกันจัดกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้ รวมถึงได้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการอำนวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย ได้แก่ เรือทรัพยากรทางทะเลฯ รถยนต์ปฏิบัติการ อุปกรณ์เสื้อชูชีพ   รถกู้ภัย อุปกรณ์ช่วยชีวิต และรถพยาบาล อย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนและศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ-สุขา ลานกางเต็นท์ แนะนำเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว  เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาล รวมจำนวน 41 จุด ประกอบด้วย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จำนวน 25 จุด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จำนวน 9 จุด สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) จำนวน 6 จุด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 จุด