ดีเดย์ กรมสรรพากรปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2564

กรมสรรพากรได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เข้าถึงง่าย สบายตา เป็นสากล อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี ยื่นแบบง่าย หาข้อมูลสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมให้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2563

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้แนวคิด “เข้าถึงง่าย สบายตา เป็นสากล” จึงขอเชิญชวนผู้เสียภาษี  และประชาชนเข้ามาใช้บริการเพื่อทดลองประสบการณ์ใหม่ที่กรมสรรพากรตั้งใจยกระดับการให้บริการในครั้งนี้  ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป อีกทั้งขณะนี้ ถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2563 แล้ว แนะนำให้ผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 จึงขอเชิญผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ถูกต้อง”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) กรมสรรพากรสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของทุกคนจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Filing) ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.thแทนการมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร  (RD Intelligence Center)   โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

……………………………………