คณะกรรมการ กปน. เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน เพิ่มเสถียรภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัยอย่างยั่งยืน

พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต นายหร่อหยา จันทรัตนา นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ และ นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ​สูญเสียและแรงดันน้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา กทม. ศึกษาดูงานและเยี่ยม​ชมโรงงานผลิต​น้ำบางเขน โดยมี นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ กปน. ให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมการ กปน. ได้แนะนำและหารือแนวทางในการผลิตน้ำประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

…………………………………………..