การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทัพบก กรุงเทพมหานคร ตำรวจรถไฟ ทำความสะอาด Big Cleaning สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ครั้งใหญ่ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2563 ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทัพบก กรุงเทพมหานคร ตำรวจรถไฟ นำพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และกองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และตำรวจรถไฟ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบใหญ่ หรือ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานี ชานชาลา  ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ขั้นสูงสุดของกระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ หรือหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

……………………………….