ก.แรงงาน สร้างสุขปี 64 จัด Training online ฟรี แบบ New Normal

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างสุขปีใหม่ 2564 ให้แรงงาน แบบ New Normal จัด 20 หลักสูตร พัฒนาทักษะผ่าน Online ฟรี ฝึกจบรับใบประกาศ

นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบของขวัญให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่มได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพราะแรงงานเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ ซึ่งในปี 2564 นี้ กระทรวงแรงงานได้เตรียมของขวัญปีใหม่ จำนวน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า” เพื่อมอบให้แก่แรงงานไทย ได้แก่ 1. ลดอัตราเงินสมทบ 2. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร ฝากครรภ์ โดยสำนักงานประกันสังคม 3. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละศูนย์ต่อปีแก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน โดยกรมการจัดหางาน 4. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ 5. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายธวัช  กล่าวต่อไปว่า กพร.ได้ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่แรงงานทุกช่วงวัย ด้วยการอำนวยความสะดวกในการฝึกทักษะแบบ New Normal สามารถอบรมได้ที่บ้าน โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศจัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ฟรี 20 หลักสูตร ได้แก่ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน เทคนิค

การสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E-Commerce การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop illustrator การสร้างแอปพลิเคชันโมบายระบบแอนดรอยด์ การเขียนแบบก่อสร้าง 3D ด้วยโปรแกรม Sketch-up การสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Google Form การประยุกต์ใข้งานโปรแกรม Solid Work ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการทำงาน ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการปรับปรุงงาน

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power point 2010 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 และการสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น ผู้สนใจสามารถค้นหาหลักสูตรและลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTraining เลือกหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม เฉพาะที่มีสัญลักษณ์

รูปกล่องของขวัญอยู่ด้านหน้าชื่อหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งกำหนดการและแนะนำวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเมื่อถึงวันอบรมให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบ Application Zoom Meeting และประเมินผลการฝึกผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินจะสามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้พี่น้องแรงงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่ง และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ สพร.และสนพ. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

……………………………….