ผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่สถานีกรุงเทพ ตรวจความพร้อมการให้บริการ และมาตรการทางสาธารณสุขรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมมอบกระเป๋าส่งความสุข หน้ากากอนามัย และเจลให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายนิรุฒ มณีพันธ์  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ในการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยยึดหลักดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมขนส่งทางราง และมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทาง การตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั้งกับพนักงานและผู้โดยสาร ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ขั้นสูงสุด

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการรถไฟฯ ยังมอบกระเป๋าส่งความสุข หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือยาง เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ให้นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ และนายประสิทธิ์ ถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟ ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ตามโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564 สำหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม

นายนิรุฒ กล่าวด้วยว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจดูแลรักษาความเรียบร้อยแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมกับตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานีรถไฟ ขบวนรถโดยสาร สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักผู้โดยสารทุกๆ 2 ชั่วโมง ตลอดจนให้ทำความสะอาดรอบใหญ่ หรือ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสถานี ชานชาลา  ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขาทุกๆ 3 วัน

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ หากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

…………………………………..