พม. เปิดตัวโครงการ “UD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง” เป็นของขวัญปีใหม่แก่คนพิการ ปี 2564 ก่อนขึ้นรถโดยสารสาธารณะกลับภูมิลำเนา

วันที่ 29 ธ.ค. 63 เวลา 13.45 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว. พม.) มอบหมายให้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “UD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง” ซึ่งเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม. ให้แก่คนพิการ ด้วยการจัดบริการ “จิตอาสา” เพื่ออำนวยความสะดวกบริการให้แก่กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชน ที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัด พม. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัด พม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ประชาชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมงาน ณ สถานีรถไฟหัวลําโพง กรุงเทพฯ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า รัฐบาล โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ในปี 2564 ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 ชิ้น ได้แก่ 1) โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” โดยการสร้างบ้านเช่าราคาถูก สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้บุกรุกในที่สาธารณะ ข้าราชการชั้นผู้น้อย หรือข้าราชการเกษียณอายุ และประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20,000 หน่วย ราคาเช่าหลังละ 999 ถึง 3,500 บาทต่อเดือน

2) 1300 ทั่วไทย สายด่วน พม. “สายด่วนสังคม สร้างความอุ่นใจ อยู่ใกล้ประชาชน”

3) พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

4) พม.สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จำนวน 1,000 ราย

5) รายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

6) ร่วมสานพลังมอบของขวัญแด่น้อง จำนวน 6,464 ชิ้น

7) ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 25,064 หลัง

8) จัดบริการ “จิตอาสา” เพื่ออำนวยความสะดวกบริการให้แก่กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชน ที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่
นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีความมุ่งมั่นที่จะส่งความสุขมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการ โดยได้มอบของขวัญชิ้นที่ 8 ด้วยการเปิดตัวโครงการ “UD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเจตคติของจิตอาสา และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ) ในเรื่องการช่วยเหลือ ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ในช่วงการเดินทางเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนพิการเข้าถึงสิ่งอำนวย


ความสะดวกอันเป็นสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ พก. ได้ดำเนินโครงการฯ ใน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับจิตอาสา หรือ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน 300 คน

2) จัดเวรผลัดลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและให้บริการช่วยเหลือ ดูแล ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้เที่ยวปีใหม่ สบายใจ ปลอดภัย โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 รวมทั้งสิ้น 6 วัน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสาร (เอกมัย) โดยแบ่งออกเป็น 3 ผลัด คือ ผลัดที่ 1 เวลา 05.00 – 11.00 น. ผลัดที่ 2 เวลา
11.00 – 17.00 น. และ ผลัดที่ 3 เวลา 17.00 – 21.00 น. ทั้งนี้ จะมีการมอบหน้ากากอนามัย การ์ดเบอร์ฉุกเฉิน พร้อมให้บริการคนพิการทั้ง 3 สถานีขนส่งด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

——————–