กสร. ห่วงลูกจ้าง นายจ้าง เตือนระวังเหตุเพลิงไหม้ช่วงหยุดยาวสงกรานต์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัย ลูกจ้าง นายจ้างและสถานประกอบกิจการช่วงหยุดยาวสงกรานต์ เตือนระวังเหตุเพลิงไหม้ในช่วงสงกรานต์ แนะตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนหยุดยาว

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณีและเป็นช่วงเวลาที่มีการหยุดงานติดต่อกันหลายวัน เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากเหตุเพลิงไหม้ จึงขอให้นายจ้าง ลูกจ้างร่วมกันตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้เรียบร้อย รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุให้พร้อมสำหรับการใช้งานเพื่อจะได้ช่วยลดความเสียหายกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ได้

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการใช้สารไวไฟ สารเคมี หรือวัสดุที่ติดไฟง่าย เป็นส่วนประกอบในการผลิตต้องตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บไว้อย่างเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย สำหรับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทร.0 2448 9128-39 หรือที่หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ