กรมเจ้าท่า ถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน “วันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์” ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า กรุงเทพฯ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน “วันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์” ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทย ในการกอบกู้เอกราชของชาติไทย พร้อมได้สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่นับเป็นคุณูปการ ชาวไทยจึงพร้อมใจถวายพระราชสมัญญา “มหาราช” แด่พระองค์ โดยเฉพาะการกอบกู้เอกราชของชาติไทย การสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น มาจวบจนปัจจุบันนี้

…………………………………….