ธ.ก.ส. คืนเงินดอกเบี้ยกว่า 3,000 ล้านบาท เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรทั่วประเทศ

Featured Video Play Icon

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธ.ก.ส. เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ที่ผ่านมา ธ.ก.ส ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตร ทั้งขยายเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อขอบคุณลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี และช่วยเหลือลูกค้าที่ยังมีภาระหนี้หนักสามารถมีเงินกลับคืนเข้าสู้กระเป๋านำมาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.จึงได้ออกมาตรการส่งมอบของขวัญปีใหม่ ผ่านโครงการชำระดีมีคืนและโครงการลดภาระหนี้ เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของเกษตรกร โดยทันทีที่ชำระหนี้เกษตรกรจะได้รับเงินคืนร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง และกรณีสถาบันเกษตรกรได้รับคืนร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง วางเป้าคืนเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกรจำนวนกว่า 3,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค.64

ทั้งนี้หลังการชำระหนี้ ธ.ก.ส. จะส่งข้อความ SMS ให้เกษตรกรลูกค้าได้รับทราบ เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากและกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line Official BAAC Family เช่นกัน หากเกษตรกรลูกค้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center หรือ ธ.ก.ส ทุกสาขาทั่วประเทศ

———————————————