จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดลำปางหน่วยงานกระทรวง พม.one Home จ.ลำปางช่วยเหลือหนุ่มชาวลาวใช่ชีวิตกลางป่า10 ปี หนาววอนขออยากได้ผ้าห่ม

วันที่ 28 ธันวาคม 3563 เวลา 13.00 นายจำรักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย..ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง,ศูนย์บริการคนพิการ(พมจ.ลำปาง) กรณีได้รับแจ้ง ทาง Facebook ว่ามีชายสัญชาติคนลาว พิการทางการมองเห็นตั้งแต่กำเนิด ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหสัดลำปาง มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ปัจจุบันน้องสาวดูแลประจำ เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงแวะเวียนมาดูแลด้วยเช่นกัน ส่วนสภาพลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นกระท่อมเก่าๆ ที่เผยแพร่ออกไป เป็นบ้านที่แยกจากตัวบ้านของน้องสาว ซึ่งเอื้อต่อการพักอาศัยมากกว่าบ้านของน้องสาวที่เป็นบ้านไม้สองชั้นยกใต้ถุนสูง ซึ่งลำบากต่อการดำเนินชีวิต และจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นทราบว่าน้องสาวมาแต่งงานกับคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนไทย การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ช่วยเหลือ ญาติดูแลเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและศูนย์บริการคนพิการพมจ.ลำปางมอบเครื่องอุปโภคบริโภค, พร้อมด้วย กฟผ.แม่เมาะ อบต.บ้านดงและพลเมืองดี ร่วมสนับสนุนเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคมอบ ให้แก่ นายเสริฐ นามสมมุติ อายุ 49 ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ปัจจัยสี่ และทางหน่วยงานจะได้ร่วมวางแผน ร่วมกับ กฟผ.เพื่อช่วยซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน ที่ดีขึ้นต่อไป

———————-