กรมทางหลวง ขอความร่วมมือ รถยนต์ความสูงเกิน 3 เมตร งดใช้สะพานกลับรถบน ถ.บางนา-ตราด กม.7+300 จ.สมุทรปราการ

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ดำเนินการปรับปรุงและการดูแลรักษาระบบการจำกัดความสูง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ตอน บางนา – ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.7+300 จ.สมุทรปราการ แล้วเสร็จ ตามแผนงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ให้สามารถกลับรถไปในทิศทางตรงกันข้ามได้อย่างปลอดภัย ย่นระยะเวลาลง อีกทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของยวดยานในช่วงถนนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือรถยนต์ที่มีความสูงเกิน 3 เมตร และรถบรรทุกห้ามใช้สะพานกลับรถดังกล่าว เพราะอาจไปชนคานกั้นความสูงได้รับความเสียหายและเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ขับขี่ โดยให้ใช้สะพานกลับรถที่ กม.6+400 แทน และขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดดูตามป้ายเสริม ป้ายแนะนำ ที่กรมทางหลวงได้ติดตั้งไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง โปรดระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติตามและเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน และผู้ร่วมเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

————–