การประปานครหลวงแจ้งปิดทำการสำนักงานประปาสาขาพระโขนงและสุขุมวิท ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. ปิดทำการ ณ สำนักงานประปาสาขาพระโขนง และสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้นที่ หลังทราบไทมไลน์ ของผู้ป่วย Covid-19 รายที่ 29 ซึ่งได้เดินทางมาใช้บริการ ณ สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานประปาสาขาพระโขนงและสุขุมวิท โดยเฉพาะผู้ให้บริการบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ชำระเงิน  กปน. ได้สั่งการให้หยุดปฏิบัติงาน รอดูอาการ 14 วัน พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสอบสวนโรคต่อไป

ทั้งนี้ กปน. ขอแจ้งให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในสำนักงานประปาสาขาพระโขนง และสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เฝ้าสังเกตอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง กปน. ขอยืนยันว่า น้ำประปาของ กปน. สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และจะไม่มีการตัดน้ำลูกค้าในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนงและสาขาสุขุมวิท  ในช่วงเวลาปิดทำการชั่วคราวดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ MWA Call Center โทร 1125 , Line@mwathailand และ แอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง

——————————–