กลุ่มทรู รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz พร้อมเพิ่มสัญญาณ 5G ใช้งานได้ทันที ย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า รายแรกและรายเดียวที่ครบสุดทุกย่านความถี่ พร้อมสร้างโครงข่าย 5G ที่ดีที่สุดในไทย

กรุงเทพฯ 28 ธันวาคม 2563 – สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร (ที่4จากขวา) ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กสทช. มอบใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ให้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยมี นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์

(ที่4จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มทรู ร่วมรับมอบใบอนุญาตฯ  โดย ทรู 5G จะดำเนินการเพิ่มสัญญาณบริการ 5G บนคลื่นความถี่ 700 MHz ให้ลูกค้าใช้งานได้ทันทีในพื้นที่ที่ กสทช. ได้ปรับปรุงสัญญาณทีวีดิจิทัลเพื่อใช้ในงานด้านโทรคมนาคมแล้ว ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และพร้อมเพิ่มสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วประเทศทันทีที่ กสทช. ดำเนินการปรับปรุงสัญญาณทีวีดิจิทัลเพื่อใช้ในงานด้านโทรคมนาคมแล้วเสร็จครบทุกภูมิภาค ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า รายแรกและรายเดียวที่ครบสุดทุกย่านความถี่ พร้อมสร้างโครงข่าย 5G ที่ดีที่สุดในไทย

เครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G พร้อมมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า ด้วยความแข็งแกร่งและครบครันทั้งในด้านเครือข่ายรายแรกและรายเดียวที่มีคลื่นความถี่ครบที่สุดทุกย่านความถี่ พร้อมความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลกอย่างไชน่าโมบายล์  และความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู ทั้งดิจิทัลโซลูชันและเทคโนโลยีอัจฉริยะ อาทิ Smart IoT, Robotics, Cloud, AI และ Data Analytics  โดย ทรู 5G จะนำคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ได้รับใบอนุญาตในครั้งนี้ รวมทั้งคลื่นความถี่ย่านอื่นๆ ที่มีหลากหลายและครบที่สุดถึง 7 ย่านความถี่ มาออกแบบโครงข่ายให้ครอบคลุมและตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกัน  ซึ่งคลื่นย่านความถี่ต่ำทั้งย่าน 700 MHz, 850 MHz และ 900 MHz จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทั้งในด้านความครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลและการทะลุทะลวงเข้าถึงภายในอาคารสูง ทั้งยังสามารถนำมาใช้เติมเต็มและเสริมกับคลื่นย่านความถี่กลาง โดยเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ที่ให้บริการ ทรู 5G อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องความจุ (Capacity) ในการรองรับปริมาณการใช้งานที่หนาแน่น เหมาะกับการให้บริการในพื้นที่ชุมชนหรือเมืองใหญ่ ทำให้เครือข่ายทรู 5G ตอบโจทย์ทั้งความครอบคลุมและสามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้งาน 5G ที่เร็วแรงและดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ขณะที่คลื่นความถี่สูงย่าน 26 GHz จะให้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการโดยเฉพาะ เช่น พื้นที่อุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี ทำให้ทรู 5G เป็นเครือข่ายที่ดีที่สุด พร้อมที่สุดที่จะร่วมพลิกโฉมประเทศไทย และสร้างอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

———————