กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสอบพบว่าผู้ขับรถไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร

ตามที่มีผู้โพสต์เรื่องร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 07.20 น. ได้เดินทางมาจาก โรงแรมเกรซ สุขุมวิท มายังสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ ถนนบรมราชชนนี โดยใช้บริการรถแท็กซี่สีเหลือง คันหมายเลขทะเบียน ทห-9071 กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ขับรถไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร และเรียกเก็บค่าโดยสาร จำนวน 800 บาท อ้างว่าเป็นการเรียกราคาในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ( https://ch3thailandnews.bectero.com/news/224535 )

กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า รถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห-9071 กรุงเทพมหานคร ผู้ครอบครองคือ สหกรณ์แท็กซี่ราษฎร์บูรณะ จำกัด โดยมี นายภูชิต บุญรอด เป็นผู้ขับรถในวันเกิดเหตุ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ เลขที่ 52003683 และรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา จึงได้พิจารณาลงโทษผู้ขับรถและผู้ประกอบการ ดังนี้

•ผู้ขับรถ
1. กระทำความผิดฐานเก็บค่าโดยสารโดยไม่ใช้มาตรค่าโดยสารมาตรา 5(2) ประกอบมาตรา 58 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท
2. ส่งตัวเข้ารับการอบรมกฎ ระเบียบการให้บริการที่ดีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง พร้อมทั้งบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ในฐานข้อมูล
3. ให้ผู้ขับรถคืนเงินค่าโดยสารส่วนเกินให้แก่ผู้โดยสารเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
4. นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีข้อหา ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

•ผู้ประกอบการ (สหกรณ์แท็กซี่ราษฎร์บูรณะ จำกัด) มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าขับรถของตน มาตรา 56 ประกอบกับมาตรา 60 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายย่างเคร่งครัด

———————