กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก (สะพานบึงนางาม) เชื่อมสองตำบล ร่นระยะทาง 8 กิโลเมตร มอบเป็นของขวัญให้ชาวอำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก (สะพานบึงนางาม)ตำบลกันจุ, บึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก (สะพานบึงนางาม) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งนางาม ตำบลกันจุ กับ บ้านบึงสามพันล่าง ตำบลบึงสามพัน ซึ่งในอดีตไม่มีสะพานเชื่อมบริเวณดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สะพานข้างเคียงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร เพื่อสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่ง

ทั้งนี้ ในปี 2562 ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก (สะพานบึงนางาม) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทาง ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางลัดเพื่อเดินทางไปสักการะหลวงพ่อบึงสามพันหรืองานเทศกาลแข่งเรือบึงสามพัน เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัด ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้สร้างงานให้คนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

สะพานดังกล่าวก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 140 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ก่อสร้างถนนเชิงลาดแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 3,255 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 40.894 ล้านบาท ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ และได้เปิดให้ประชาชน
ได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

———————————–