กปน. มอบแว่นตากันแดด แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

นางสาวณาตยา บุญเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาลการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน.นำแว่นตากันแดดที่ได้รับบริจาคจากบุคลากร กปน. ในโครงการสะพานบุญธรรมาภิบาล พร้อมอาหารว่างจำนวน 90 ชุด มอบแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งความสุขปีใหม่ให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้มีอุปกรณ์ปกป้องดวงตาจากแสงหรือรังสีต่าง ๆ ต่อไป

————————