รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 6,141 ราย(เพิ่มขึ้น 121 ราย)
– เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 94 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 8 ราย
– เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน 1 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 18 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,356 ราย)

เสียชีวิตรวม 60 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 4,161 ราย (67.96%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,920 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 94 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(16 ราย) กระบี่(2) นครสวรรค์(1) นนทบุรี(2) นราธิวาส(1) ปทุมธานี(1) ราชบุรี(3) สุรินทร์(1) เพชรบุรี(5) สมุทรปราการ(1 ราย) ขอนแก่น(1) สระบุรี(1) ระยอง(8) นครปฐม(11) อยู่ระหว่างการสอบสวน(40)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ (3) และ ชลบุรี (5 ราย) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอียิปต์ 2 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศสวีเดน 2 ราย
– จากประเทศฮังการี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 80.7 ล้านราย “โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.76 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 56.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.5)
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,574 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.8
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 142 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 121,280 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 870 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,579 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 103,900 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,335 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 363 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

…………………………….

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม