การดูแลและการป้องกันโควิด-19 ในผู้สูงอายุ

การดูแลและการป้องกันโควิด-19 ในผู้สูงอายุ…….

ด้วยความห่วงใยจากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์