“นิติวิทยาศาสตร์” มอบของขวัญปีใหม่ 2564 จัดบริการประเมิน IQ เด็กวัย 6-16 ปีฟรี เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ ชี้จุดเด่น เน้นจุดด้อย พัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชน

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนตามนโยบาย “ยุติธรรมส่งสุขปีใหม่ มอบสุขทั่วไทย เข้าถึงบริการ” ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดให้บริการประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 6-16 ปี 11 เดือน โดยไม่ต้องรอคิวนานและสามารถรับผลได้ภายใน 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคมปี 2564 ในเวลาราชการจำนวน 3 รายต่อวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ประชาชน โดยผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานนิติจิตเวช สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการอาคารบี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. โทร 02-142-3594 ในเวลาราชการ และโทร 086 9752034 นอกเวลาราชการ

“ถือเป็นของขวัญที่ดีอย่างยิ่ง เพราะจากการสำรวจ IQ ของกรมสุขภาพจิตในเด็กไทยที่อยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของทั้งประเทศ พบว่า มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย หรือ IQ = 98.23 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ก็ค่อนไปทางต่ำกว่าค่ากลาง คือ IQ = 100 ดังนั้น การประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชนด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ก็จะช่วยให้ผู้ปกครองทราบถึงระดับเชาว์ปัญญา และเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงความสามารถของเด็กและเยาวชนได้ ที่สำคัญ ผลจากการทดสอบ ก็จะสามารถใช้ประกอบในการวินิจฉัยของแพทย์ช่วยให้แพทย์ติดตามอาการโรคทางพัฒนาการและจิตเวชได้ ไม่ว่าจะเรื่องพัฒนาการช้า พูดช้า ออทิสติก ปัญหาการเรียนและสมาธิสั้น ถือว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ปกครองและตัวเด็กเองอย่างยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น จะช่วยค้นหาเอกลักษณ์ในตัวของเด็กๆ ชี้จุดเด่น เน้นจุดด้อย เพื่อวางแผนส่งเสริมและพัฒนา ทักษะความสามารถของเด็กและเยาวชนได้อีกด้วย” พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ กล่าว

/////