มาร่วมไขความลับของนักล่าที่น่าทึ่ง ในกิจกรรม “Research Show by Naturalist ประจำปี 2564”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564” ในธีม “The Perfect Predator : อาวุธลับ นักล่า” เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และนิเวศวิทยามากยิ่งขึ้น พร้อมกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่องานด้านธรรมชาติวิทยาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปผ่านนักธรรมชาติวิทยา 12 คน 12 เรื่องราว ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน ตลอดปี 2564 โดยจะเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า   “ในปัจจุบัน อพวช. ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา เพื่อต้องการกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และเห็นคุณค่าความสำคัญของนิเวศวิทยา และสายสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดเรื่องราวของ นักธรรมชาติวิทยาที่น่าสนใจ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน และประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม ในชื่อ “Research Show by Naturalist” เป็นโครงการที่ อพวช. จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยจะมีการเปลี่ยนหัวข้อไปในแต่ละปี สำหรับหัวข้อหลักในปีนี้ จะนำเสนอในเรื่อง The Perfect Predator : อาวุธลับ นักล่า” เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติทุกชีวิตที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ด้วยบทบาทหน้าที่ของนักล่าในธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล จนสามารถดำรงอยู่ได้มาถึงปัจจุบัน”

สำหรับกิจกรรม Research Show by Naturalist ประจำปี 2564 ในปีนี้ จะนำเสนอในหัวข้อ The Perfect Predator : อาวุธลับ นักล่า” ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของนักธรรมชาติวิทยามืออาชีพถึง 12 คน 12 เรื่องราว ผ่านประสบการณ์เรื่องราวอันน่าทึ่งของนักล่าในธรรมชาติที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และความเข้าใจในเรื่องราวด้านธรรมชาติวิทยาของสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายที่น่าสนใจ เช่น งูเห่าพ่นพิษ , หอยเต้าปูน , แมงกะพรุน , มนุษย์ , ต่อ แตน , กะท่าง , สาหร่ายข้าวเหนียว ,กั้งตั๊กแตน , กาบหอยแครง ,เสื้อลายเมฆ ,เมกะโลดอน และเหยี่ยว

ผศ.ดร.รวินฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อพวช. หวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น พร้อมเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรักและ  หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ให้ธรรมชาติเหล่านี้ได้อยู่กับลูกหลาน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

สำหรับผู้สนใจมาร่วมไขความลับของนักล่าที่น่าทึ่ง ในงาน “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564” กับธีม “The Perfect Predator : อาวุธลับ นักล่า” สามารถติดตามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 577 9999

——————————————————————–

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)