ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ หัวข้อ “สำนึกรักเเผ่นดิน” ชิงรางวัล และโล่เกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ “สำนึกรักเเผ่นดิน” ภายใต้ การพัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ ชิงรางวัล และโล่เกียรติยศ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ออกแบบโล่เกียรติยศ โดยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2564

นางสุภัชชา กล่าวต่อว่า สำหรับการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแบ่งประเภทการสมัครเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุ 6 – 9 ปี ระดับอายุ 10 – 12 ปี ระดับอายุ 13 – 16 ปี ระดับอายุ 17 – 18 ปี รางวัลการประกวด แบ่งเป็นระดับละ 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 รางวัล

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า สามารถส่งผลงานได้ที่ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล แสะสงขลา 2. สถานสงเคราะห์เด็กในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา

นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดโครงการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=4474 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 089-202-7054 หรือ 091-890-5056

…………………………………………………………….