ก.ล.ต. เปิดตัว “Start to Grow” ศูนย์รวมข้อมูลการระดมทุน มอบเป็นของขวัญให้เอสเอ็มอี/สตาร์ทอัพ และประชาชน

Featured Video Play Icon

ก.ล.ต. เปิดตัวไมโครไซต์ “Start to Grow” ศูนย์รวมข้อมูลด้านการระดมทุนผ่านตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ผู้ประกอบการใหม่ (สตาร์ทอัพ) และประชาชน ที่ต้องการศึกษาและค้นคว้า โดยเข้าชมได้ที่ www.sec.or.th/starttogrow และยังเป็นหนึ่งในโครงการ “ของขวัญปีใหม่ปี 2564” ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้จัดทำไมโครไซต์ศูนย์รวมความรู้การระดมทุนผ่านตลาดทุน ภายใต้ชื่อ Start to Grow (www.sec.or.th/starttogrow) เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนผ่านตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และประชาชนที่สนใจ ซึ่งรูปแบบการนำเสนอและฟังก์ชันการใช้งานเน้นความเรียบง่าย น่าสนใจ และเนื้อหาเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของ ก.ล.ต. ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน โดยที่การระดมทุนต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของกิจการ รวมถึงมีต้นทุนที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ

“ก.ล.ต. ได้เตรียมไมโครไซต์ Start to Grow เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2564 ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสตาร์ทอัพ และประชาชน เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจกลไกการระดมทุน และสามารถระดมทุนจากตลาดทุนได้ ขณะที่ผู้ลงทุนได้เรียนรู้คุณสมบัติของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพน่าลงทุน นอกจากนี้ ไมโครไซต์ Start to Grow ยังเป็นหนึ่งในโครงการของขวัญปีใหม่ปี 2564 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 อีกด้วย” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ทั้งนี้ ไมโครไซต์ Start to Grow ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) “สำรวจตัวเอง” ช่วยให้ค้นพบช่องทางระดมทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและขนาดธุรกิจของตนเอง (2) “เครื่องมือระดมทุน” ซึ่งทำให้รู้จักและเข้าใจการระดมทุนในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ได้ง่ายไม่ซับซ้อน และสามารถมองเห็นขั้นตอนกระบวนการระดมทุนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น (3) “แหล่งข้อมูลระดมทุน” ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ผู้ระดมทุนต้องรู้ พร้อมด้วยสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอคลิปที่หลากหลาย เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ (4) SEC Event” หรือปฏิทินกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่ ก.ล.ต. ได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ (5) “คลินิกระดมทุน” ซึ่งผู้ประกอบการและประชาชนสามารถติดต่อสอบถามด้านการระดมทุน และ (6) “ก.ล.ต. กับ SME” ซึ่งมีข้อมูลพันธกิจของ ก.ล.ต. ที่มีต่อเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ

…………………………………….