กปน. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ 2564 กับกระทรวงมหาดไทย เปิดแคมเปญ “ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้” ลดรายจ่ายให้ประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยน้ำประปาสะอาดปลอดภัย

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีโครงการส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” กปน. จึงมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในโครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้” เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาสะอาดปลอดภัย โดย กปน. มอบส่วนลด 10% ค่าติดตั้งประปาใหม่ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว ประเภทบ้านพักอาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท สำหรับผู้ที่ยื่นขอติดตั้งประปาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีผู้ใช้น้ำเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้น้ำ

สามารถขอติดตั้งประปาใหม่ได้ทั้ง 3 ช่องทาง คือ ทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th  และที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center  โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

……………………………………………