“บิ๊กอู๋”จับมือผู้ประกอบการส่งแรงงานกลับบ้าน ไป – กลับ สงกรานต์ปลอดภัย

รมว.แรงงาน ร่วมมือสถานประกอบการส่งแรงงานกลับบ้านสงกรานต์อย่างปลอดภัย ร่วมรณรงค์ลดการประสบอันตรายและอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

 

วันที่ 10 เม.ย.61 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“ส่งน้องกลับบ้านปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์”เพื่อร่วมรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างและลดการประสบอันตรายและอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า วันนี้ได้มาให้กำลังใจพนักงานบริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีพนักงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวประมาณ 3,000 คน โดยบริษัทฯ ได้มีการดูแลแรงงานเป็นอย่างดี รวมทั้งได้นำนโยบายของรัฐบาลเรื่องความปลอดภัยของพนักงานมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชม รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องแรงงานที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย โดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ หน่วยงานด้านความมั่นคง บริษัท ขนส่ง จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “ส่งแรงงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561” โดยได้ 1) ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้นายจ้างกำชับลูกจ้างในการวางแผนการเดินทาง ทั้งการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง ไม่ดื่มสุรา ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเคารพกฎหมายจราจร 2) ขอความร่วมมือสถานประกอบการจัดรถรับส่งลูกจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกแรงงานที่จะเดินทางจากโรงงานไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร 3) กำชับให้นายจ้างแจ้งเตือนให้ลูกจ้างเตรียมความพร้อมประกันภัยก่อนการเดินทาง และพกบัตรประชาชนติดตัวเพื่อสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยไม่ต้องสำรองจ่ายจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีสายด่วน 1506 บริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 4) ให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเตรียมความพร้อมของเอกสารที่จะต้องใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์และกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เม.ย.61

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ยังได้จัดชุดช่างประชารัฐ บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีรวม 78 จุดทั่วประเทศ โดยจะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ ลมยาง น้ำกลั่น เบรก คลัตช์ ระบบไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟสัญญาณ และส่วนประกอบอื่นๆ บริการนวดผ่อนคลาย อาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่เดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงสงกรานต์ ณ เส้นทางสายหลักและสายรองที่มีการจราจรคับคั่ง และนักท่องเที่ยวสัญจรเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นจุดที่จังหวัดกำหนด โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เม.ย.61 รวมทั้งจัดรถบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แจกเวชภัณฑ์ให้กับผู้ใช้แรงงาน ณ สถานีขนส่งหลัก ทั้งนี้ คาดว่าจะมีแรงงานไทยกว่า 4 ล้านคน และแรงงานต่างด้าวกว่า 2 แสนคนเดินทางกลับบ้าน กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเต็มที่เพื่อให้แรงงานทุกคนได้กลับมาทำงานอย่างปลอดภัย