ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ​อากาศ​  ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ​อากาศ​  ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรปราการ  จ.หนองคาย  จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา

– ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 17 – 42 มคก./ลบ.ม.

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบเกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17 – 72 มคก./ลบ.ม.

– ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 14 – 46 มคก./ลบ.ม.

– ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 33 – 48 มคก./ลบ.ม.

– ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6 – 32 มคก./ลบ.ม.

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ​ ​กรุงเทพมหานคร

พบเกินค่ามาตรฐาน 21 พื้นที่ ตรวจวัดได้  36 – 59 มคก./ลบ.ม

ศกพ. ได้ประสานแจ้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดปริมณฑล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดอย่างเข้มงวด ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2563 ดังนี้

  • เข้มงวดตรวจสอบตรวจจับรถควันดำ โดยดำเนินการตรวจวัดไปแล้ว 786 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุก 686 คัน พบควันดำเกินค่ามาตรฐาน 14 คัน และตรวจรถโดยสาร 100 คัน พบควันดำเกินค่ามาตรฐาน 2 คัน  ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ออกคำสั่งห้ามใช้ไปแล้ว
  • กำกับดูแลการระบายมลพิษจากสถานประกอบการ/อู่ซ่อมรถ และให้เร่งรัดระบายการจราจรในช่วงเวลา ที่มีรถหนาแน่นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน (พื้นที่สีส้ม และพื้นที่สีแดง)
  • ตรวจสอบการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด
  • ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และขอความร่วมมืองดการเผาในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล นครนายกและพระนครศรีอยุธยา

พี่น้องประชาชนสามารถเลือกดูข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ Air4Thai.pcd.go.th และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK ในมือถือ Smart Phone หรือท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage “ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)”

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพ สวมใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเมื่อออกนอกบ้าน หากจอดรถยนต์ขอความกรุณาดับเครื่องยนต์ และขอให้หมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อควันดำ

สุดท้ายนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน พิจารณาใช้มาตรการ Work From Home ตามความเหมาะสม ศกพ. จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำมาตรการ Work From Home มาใช้ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2563 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้พิจารณาหยุดเรียนตามความเหมาะสมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

……………………………………………………..