“บีซีพีจี” มอบหน้ากากอนามัยแก่กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 50,000 ชิ้น จากนางปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สำหรับแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยที่ผ่านมา บีซีพีจีได้มอบความช่วยเหลือในวิกฤตโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง

………………………………….