รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีนครินทร์ 59 ถึง คลองตาช้าง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีนครินทร์ 59 ถึง คลองตาช้าง ระยะทาง 300 เมตร ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยให้ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ใช้ช่องทางพิเศษในฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ออฟฟิศเชียล : mrtyellowline

…………………………….