รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณสี่แยกไฟแดง ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าสะพานพระนั่งเกล้า และด้านหน้าโรงแรมแวร์ซาย พาเลส นนทบุรี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณสี่แยกไฟแดง ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าสะพานพระนั่งเกล้า และด้านหน้าโรงแรมแวร์ซาย พาเลส นนทบุรี เพื่อทำการยกติดตั้งสะพานลอยเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสะพานพระนั่งเกล้า วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 – 12.00 น. และเวลา 22.00 – 05.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ในช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น.
  • ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราว 2 ช่องทาง บนถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณสี่แยกไฟแดง ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าสะพานพระนั่งเกล้า ฝั่งขาออกไปบางใหญ่ โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก เบี่ยงใช้ช่องจราจรช่องซ้ายสุด 1 ช่องทาง
  1. วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ในช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น.
  • ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราว 2 ช่องทาง บนถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณสี่แยกไฟแดง ด้านหน้าโรงแรมแวร์ซาย พาเลส นนทบุรี ฝั่งขาเข้าไปแคราย โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้า เบี่ยงใช้ช่องจราจรช่องซ้ายสุด 2 ช่องทาง
  1. วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น.
  • ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณสี่แยกไฟแดง ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าสะพานพระนั่งเกล้า ฝั่งขาออกไปบางใหญ่ โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าแคราย 1 ช่องทางขวา แล้วเบี่ยงกลับเข้าทางหลักฝั่งขาออกไปบางใหญ่
  1. วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น.
  • ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรัตนาธิเบศร์ ด้านหน้าโรงแรมแวร์ซาย พาเลส นนทบุรี ฝั่งขาเข้าไปแคราย โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้า เบี่ยงใช้ช่องจราจรช่องซ้ายสุดไปทางกระทรวงพาณิชย์ 1 ช่องทาง แล้วเลี้ยวขวากลับเข้าทางหลักมุ่งหน้าแคราย

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด โดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 2998 2565, 08 1404 6445

………………………………