พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ข้อมูล ณ เวลา 05.00 น.

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ข้อมูล ณ เวลา 05.00 น.