ปศุสัตว์ปัตตานี บูรณาการร่วมให้บริการภาครัฐด้านปศุสัตว์ แก่ประชาชนภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทีมงานปศุสัตว์ปัตตานี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสายบุรี และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ดำเนินการจัดตั้งด่านจุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์,รถยนต์เขตควบคุมโรคระบาดสัตว์ ณ ถนนสายเจาะกือแย-กะดุนง จุดผ่านบ้านกูแว ม.2 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานีพร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณล้อรถยนต์,จักรยานยนต์ ที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ทุกคัน ทั้งนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.โรคระบาตสัตว์ 2558 ประชาสัมพันธ์ถึงการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ในโค-กระบือและได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน