บสย. การ์ดไม่ตก แจกหน้ากากป้องกัน COVID-19

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บสย. ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แจกหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงาน บสย. รวมถึงพนักงานชั่วคราว outsource และนักศึกษาฝึกงาน คนละ 1 กล่อง พร้อมทั้งรณรงค์ให้พนักงานทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อยขึ้น เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ การ์ดอย่าตก ณ สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

……………………………..