ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนเทพารักษ์ ตัดถนนกิ่งแก้ว (แยกคลองขุด)

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำ เพื่อซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณถนนเทพารักษ์ ตัดถนนกิ่งแก้ว (แยกคลองขุด) ในคืนวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนตำหรุ-บางพลี ตั้งแต่แยกตัดถนนเทพารักษ์ ถึงถนนสุขุมวิทสายเก่า
  • ถนนแพรกษา ทั้งเส้น นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่แยกศรีเทพา ถึงแยกคลองขุด
  • ถนนกิ่งแก้ว ตั้งแต่ถนนเทพรัตน์ (บางนา-ตราด) ถึงคลองสำโรง
  • ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกศรีเทพา ถึงแยกการไฟฟ้า

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

……………………………

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

การประปานครหลวง