ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ยากขอเพียงให้มีใจรักและตั้งใจทำ

Featured Video Play Icon

ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงให้มีใจรักและตั้งใจทำ ขอสนับสนุนและให้ข้อมูล บริการปัจจัยการผลิตต่างๆที่จะทำให้เกษตรอินทรีย์อินทรีย์เดินหน้าอย่างจริงจังและเปิดกว้างมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ /สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี