“กรมพินิจฯ” ออกมาตรการลดหย่อนภาษี ‘หนึ่งการให้ ได้สองเท่า’ เชิญชวนร่วมบริจาคให้เด็ก-เยาวชนตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ฟื้นฟูและสงเคราะห์เด็กในสถานพินิจฯ สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ออกมาตรการลดหย่อนภาษี “หนึ่งการให้ ได้สองเท่า” เพื่อให้ทุกคนร่วมสร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม ด้วยการร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 541) พ.ศ. 2555 กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้ นิติบุคคล เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนที่บริจาคได้

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ เปิดเผยอีกว่า สำหรับคนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2141-6485 หรือสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ใกล้บ้าน เพื่อร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการ และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

———————–