13 หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ เข้ารับกิติกรรมประกาศสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก งานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ เข้ารับกิติกรรมประกาศสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก งานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563 “ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ ชุมชนเป็นฐานบูรณาการงานยาเสพติด” (Horizon of Knowledge: Based on Community drug abuse treatment and care) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้กล่าวรายงานในพิธีมอบกิติกรรมประกาศ เพื่อแสดงความชื่นชมและยกย่องผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานทั้ง 13 แห่งของกรมพินิจฯที่ได้รับกิติกรรมประกาศฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยแบ่งเป็น
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย
– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ (บ้านเมตตา)
– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ (บ้านปรานี)
– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ฝึกและอบรมและอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
– ศูนย์ฝึกและอบรมและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
– ศูนย์ฝึกและอบรมและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 ระยอง
– ศูนย์ฝึกและอบรมและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมา
– ศูนย์ฝึกและอบรมและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่

ทั้งนี้รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการด้วย ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
02-1413574
——————————————-