#250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช #อำเภอบางใหญ่ #จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561  เวลา 15.00 น.  ณ วัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีวางหินหลักปักธง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นตามโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวรายงาน  และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  ปลัดอำเภอบางใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วย  ทั้งนี้ หลังจากที่พระเถรานุเถระและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้วางหินแล้ว นายอำเภอบางใหญ่พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันวางหินจนครบจำนวน 250 ก้อน

อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561  ณ วัดเสาธงหิน  ซึ่งมีพิธีและกิจกรรมต่างๆ คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีปักธงมหาเดช ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561  นอกจากนั้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  การแสดงมวยไทย  การแสดงอื่นๆ  และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้บรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

ข่าว พรหมพร : Pr.nont