กรมควบคุมโรค แนะนักท่องเที่ยวที่เดินทางรับลมหนาว ควรเตรียมตัว-เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกล

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  แนะประชาชนที่วางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวรับลมหนาว  ขอให้เตรียมตัวและเตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกล โดยเฉพาะด้านสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว เน้นจัดหาเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอ และดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ที่สำคัญควรเตรียมยารักษาโรคประจำตัวให้พร้อมและเตรียมยาที่จำเป็นไปด้วย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อรับลมหนาว  กรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชนเตรียมตัวและเตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลทุกครั้ง 1.การเตรียมตัว ขอให้ประชาชนเตรียมสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้พร้อมรับกับสภาพอากาศหนาวเย็น โดยเตรียมเครื่องนุ่งห่มที่สามารถป้องกันลมหนาวได้อย่างเพียงพอ ต้องเตรียมยารักษาโรคประจำตัวให้พร้อม และยาที่จำเป็นไปด้วย เช่น ยาแก้ปวดศีรษะ และผงน้ำตาลเกลือแร่ (ORS) เพื่อป้องกันการเกิดโรคและใช้รักษาหรือประคับประคองอาการเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที  และควรตรวจสอบอุณหภูมิของสถานที่ก่อนเดินทาง  สำหรับผู้ที่ขับรถ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ หากขับรถในระยะทางไกล  ควรมีการแวะพักเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ เพื่อป้องกันอาการง่วงนอน ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น 2.การเตรียมรถ ขอให้ตรวจสอบสภาพรถ ตรวจเช็คลมยาง ไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว ตรวจระบบเบรกให้มีความสมบูรณ์และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ตรวจสอบน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่ เติมน้ำมันเครื่องให้พร้อม และควรมีเครื่องมือประจำรถและอะไหล่ต่างๆสำรองติดรถเอาไว้ และศึกษาเส้นทางเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  ทั้งนี้ในการเดินทางอาจพบสภาพอากาศที่มีหมอกลง ทัศนวิสัยไม่ดี ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า กลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ  และผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย และหากป่วยจะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ  นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพของตนเองตลอดช่วงหน้าหนาว  ทั้งนี้ สามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรคได้ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น  ด้วยวิธีง่ายๆ คือ เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นเสริมผักผลไม้ให้มากขึ้น ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ด้วยน้ำเปล่าและสบู่ทุกครั้งที่หลังใช้ห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค