รมว.แรงงานมอบเงินสมทบบำเหน็จชราภาพแก่ทายาท แรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้

รมว.แรงงาน มอบเงินสมทบกรณีบำเหน็จชราภาพ ตาม พ.ร.บ.กองทุนประกันสังคม แก่ทายาทแรงงานไทยที่เสียชีวิตในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นเงิน 106,156.28 บาท

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบเงินสมทบกรณีบำเหน็จชราภาพตาม พ.ร.บ.กองทุนประกันสังคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,156.28 บาท แก่ทายาท ที่เป็นบิดา มารดา และบุตร 2 คน ของนางสาวศรีนวล ประวัน แรงงานไทยซึ่งมีภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และเสียชีวิตที่ประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากเข้าไปทำงานเป็นแม่บ้านที่เมืองแทกู ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.60 และเสียชีวิตเนื่องจากล้มในห้องน้ำ โดยนางสาวศรีนวลฯ มีประวัติความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33  เมื่อวันที่ 22 มี.ค.44 และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเมื่อวันที่10 พ.ย.60 มีเงินสมทบกรณีบำเหน็จชราภาพ จำนวน 186 งวด เป็นเงิน 106,156.28 บาท

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า จากการสอบถามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทราบว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 นายสมชาย ประวัน น้องชายของ น.ส.ศรีนวลฯ ผู้ตาย ได้ร้องขอความช่วยเหลือที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรณี น.ส.ศรีนวลฯ ซึ่งเป็นพี่สาวเข้าไปทำงานเป็นแม่บ้านที่เมืองแทกูในประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.60 และเสียชีวิตเนื่องจากล้มในห้องน้ำ โดยนายสมชายฯ ร้องขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงพยาบาลที่เกาหลีใต้ เพื่อนำศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา

 

ทั้งนี้ นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้สอบถามจากฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ทราบข้อเท็จจริงว่า ฝ่ายกงสุลได้รับเรื่องไว้เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 และเซ็นมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้จัดการศพเรียบร้อยแล้ว โดยได้ติดต่อญาติอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะดำเนินการเรื่องเผาศพ แต่ไม่มีผู้ใดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจัดการศพ ส่วนกรณีญาติอ้างว่า ได้สื่อสารกับสถานทูตไม่รู้เรื่องนั้น ฝ่ายกงสุลแจ้งว่าไม่ใช่สถานทูตไทยในเกาหลี ทั้งนี้ หากญาติไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศพ สามารถติดต่อกรมการกงสุลเพื่อกู้ยืมเงินก่อนและชดคืนได้ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายแรงงานฯ จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากฝ่ายกงสุลต่อไป