คปภ. เร่งรัดประกันเยียวยา “ทายาทผู้เสียชีวิต-ผู้บาดเจ็บ” กรณีรถฉุกเฉินโรงพยาบาลอมก๋อยประสบอุบัติเหตุ ที่เชียงใหม่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตู้ (รถรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน) ของโรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขทะเบียน กห 6169 เชียงใหม่ เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ บริเวณถนนสายฮอด-แม่สะเรียง (สวนสน-บ่อแก้ว) ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย บาดเจ็บ 6 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นตนได้สั่งการสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบและลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัย ตลอดจนติดตามเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความสูญเสียโดยเร็ว

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่ง โดยได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับสำนักงานคปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามบริษัทประกันภัยเพื่อเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมีการทำประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ไว้ด้วยหรือไม่ เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 ราย และผู้บาดเจ็บอีก 6 ราย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ว่า รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน กห 6169 เชียงใหม่ ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 11001-023-180003360 เริ่มความคุ้มครอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 30 มีนาคม 2562 และได้ทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 ไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 11002-023-180002934 เริ่มความคุ้มครองเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายต่อชีวิต ร่ายกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จำนวน 500,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาทต่อครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวน 1,000,000 บาท) สำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ 1 คน จำนวน 100,000 บาท ผู้โดยสาร 2 คน จำนวน 100,000 บาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 50,000 บาทต่อคน การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง)

สำหรับการติดตามล่าสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายนั้น สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า บริษัทประกันภัยได้ติดต่อทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 รายแล้ว และจะเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป สำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้ง 6 ราย ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัยเพื่อไปตั้งเบิกกับบริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบ

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ อุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย และขอฝากเตือนประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ โดยเฉพาะเส้นทางสัญจรทางภาคเหนือ ซึ่งเริ่มมีสภาพอากาศหนาวเย็นและมีหมอกลงในหลายพื้นที่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ยวดยานทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งมีรถยนต์และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปรับลมหนาวทางภาคเหนือ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น และหมั่นตรวจสอบวันหมดอายุกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัยพ.ร.บ.) ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ และกรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยง และเยียวยาความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย