ก.แรงงาน ร่วมพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบคนต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย


วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบคนต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย โดยมี พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานพิธี ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยการปฏิบัติงานจะลงพื้นที่บริเวณทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19

———————————