อธิบดี วศ. ร่วมเปิดงานข้าวหอมมะลิโลก โชว์ผลงานโครงการยกระดับ OTOP พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทศกาลดังกล่าวได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ทั่วโลกต่างกล่าวถึงคุณค่าและคุณภาพของข้างหอมมะลิโดยเฉพาะที่ผลิตจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้กว่า 9 แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ และมหาสารคาม เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งมีพัฒนาการตั้งแต่กระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ การแปรรูปตั้งแต่ขั้นต้นไปสู่ขั้นสูงที่นำนวัตกรรมมาต่อยอดแบบครบวงจร

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้นำผลงานผลิตภัณฑ์จากโครงการยกระดับสินค้า OTOPร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ แป้งชุบทอดกรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ เครื่องดื่มน้ำข้าวผสมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เทคโนโลยีการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากปลายข้าวไขมันต่ำอบกรอบด้วยไมโครเวฟ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากน้ำมันรำข้าว ซึ่งจัดแสดงร่วมกับผลงานอื่นๆ ภายในบูธของหน่วยงาน อว. นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ วศ. ได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้การให้คำปรึกษาในเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป การยืดอายุผลิตภัณฑ์จากข้าว การพัฒนาครีมเทียม เป็นต้น และจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจยังต้องการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรที่เหมาะสมกับปริมาณผลผลิต หรือมีกำลังการผลิตที่เหมาะสมและดูแลรักษาได้ง่าย โดย วศ. จะหาแนวทางประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาต่อไป และในด้านของผลิตภัณฑ์แปรรูปนั้น วศ. ยินดีสนับสนุนองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นและหาแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและชุมชนต่อไป

——————————