เชิญรวมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าว งาน Thailand Biennale ที่จะมาจัดที่จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2564 นี้ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญ เป็นการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของคนนครราชสีมา ที่จะจัดงานระดับโลก ผมก็จะขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมมาเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงาน Thailand Biennale Korat 2021 ในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้มาเที่ยวชม จังหวัดนครราชสีมา ในอีกรูปแบบหนึ่ง ท่านจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่สวยงานและน่าประทับใจของจังหวัดนครราชสีมา …เสพสุขจากงานศิลป์ รวมเป็นเจ้าภาพงานมกหรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021 ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง วันที่ 19 กันยายน 2564

—————————–