ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่งเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมตรวจหากลุ่มเสี่ยงแรงต่างด้าว

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและแพร่กระจายในพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เพิ่มมาตรการตรวจ X-Ray เข้มข้นเร่งด่วน เนื่องจากแพกุ้งที่นี่ไม่ได้เป็นกุ้งจากทะเลอย่างเดียว ในอยุธยาเรามีฟาร์มกุ้งอยู่ในอำเภอเสนา ผักไห่ ลาดบัวหลวง ได้สั่งการท่านประมงจังหวัด ขอให้สื่อสารไปยังเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ว่าใครบ้างที่เอากุ้งไปขายในเวลาดังกล่าว ขอให้ไปปรึกษานายแพทย์สาธารณสุขโดยด่วน เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจเชื้อ ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าอำเภออื่นไม่มีการนำกุ้งไปขาย ยกเว้น อำเภอลาดบัวหลวง มีอยู่ 4 ราย ได้แก่ รายที่ 1 เป็นพ่อ-ลูก ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการตรวจเชื้อเรียบร้อยแล้ว ผลเป็นลบ รายที่ 2 เป็นคนนครปฐม แต่มาทำฟาร์มกุ้งที่ลาดบัวหลวง ได้ประสานงานจังหวัดนครปฐม ทราบผลการตรวจเป็นลบ ส่วนรายที่ 3 – 4 ตอนนี้เข้าสู่ระบบการตรวจเชื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลยืนยันอีกที

ทั้งนี้ ขอให้ให้ผู้ที่ไปปฏิสัมพันธ์กับแพกุ้งสมุทรสาครแห่งนี้ปรึกษาทางสาธารณสุขให้คำแนะนำว่า เขาเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน มาตรการต่อมาได้สั่งการเพิ่มเติมคือ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงานอยู่ที่อยุธยาแต่เดินทางไปกลับในพื้นที่สมุทรสาคร ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากมีข้อสงสัยประการใดให้ปรึกษาทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขแนะนำให้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เนื่องจากความเสี่ยงแต่ละคนไม่เท่ากัน ท่านมาจากสมุทรสาครจริงแต่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงเลย ก็ไม่ต้องกังวลใจอะไร
สำหรับผลกระทบคงจะมีตามมาอยู่หลายส่วน ซึ่งแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มีความเป็นพี่เป็นน้องอาจจะเคลื่อนย้ายกัน หรือ มาพักผ่อนอยู่ในพื้นที่จังหวัดอยุธยา ส่วนแรก ได้มอบให้ทีมงานของกระทรวงแรงงาน กอ.รมน ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ร่วมออกตรวจในแคมป์คนงานหรือสถานประกอบการที่มีคนงานต่างชาติอยู่ เฟส 1 ทำไปแล้วหมื่นกว่าราย ไม่พบเชื้อเลย ตอนนี้เฟส 2 ที่ต่ำกว่า 50 คนลงมา จะมีประมาณหมื่นกว่าราย เดิมแผนจะออกตรวจ 28 ธันวาคม ตอนนี้ได้ขอให้เริ่มปฏิบัติการแล้ว
ส่วนที่ 2 ที่ขอให้ดำเนินการต่อเนื่องคือ ดำเนินการตามแผนและมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกับทางมหาดไทยสั่งการ ในการตรวจการด้านสาธารณสุข ในส่วนของมหาดไทยให้เอกซเรย์ในเรื่องของชุมชน หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ประชาสัมพันธ์เอกซเรย์ลูกบ้านที่ไปในพื้นที่เสี่ยง อย่างเช่น สมุทรสาคร เข้ามาสู่การตรวจจากทางสาธารณสุข จุดที่ต้องกำชับเพิ่มเติมคือพื้นที่เทศบาล จะต้องให้ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาล เพราะเขตเทศบาลเป็นชุมชนเมือง เป็นตลาด เป็นห้องแถว อาคารพาณิชย์ วิธีจะแตกต่างจากพื้นที่ชนบท ส่วนของโรงเรียนทั้งหลาย ขอให้ดูความปลอดภัยของนักเรียนก่อนที่จะปิด ขอให้ปรึกษาทางสาธารณสุข

ส่วนเรื่องของรถโดยสารสายยาว กรณีเคสของเราการเดินทางกลับจากจังหวัดภาคเหนือกลับมาบ้าน ในส่วนของรถสายยาว บขส.เป็นคนควบคุม ขนส่งจังหวัดมีอำนาจในการกำกับ บขส. ขอให้ขนส่งจังหวัดไปเข้มงวดกับ บขส. ในการตรวจตราแนะนำให้ผู้ที่เดินทางรถสายยาว ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข

ส่วนเรื่องตลาดสดที่มีการรับกุ้งมาจากสมุทรสาคร ทีมงานทาง กอรมน. และทีมสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง จะออกตรวจตรามาตลอด สิ่งเหล่านี้ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีความมั่นใจ ว่าเราจะดูแลให้เกิดความมั่นใจอย่างที่สุด

โดยวันนี้ 22 ธันวาคม 63 เวลา 05.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ ยุวนบุณย์ ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาวาอากาศตรี ทรงพล เทศประทีป หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ กอ.รมน.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.พงศธร รักษาทิพย์ สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ สห. อส.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตลาดหัวรอและตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสุ่มตรวจแรงงานต่างชาติ นำมาตรวจโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยพบว่ามีแรงงานต่างชาติมาทำงานตามร้านต่าง ๆ โดยเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายและได้นำตัวไปสุ่มตรวจโควิด 19 ที่ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

——————–